|     |  


AVON PRET PRODUKTU TESTĒŠANU UZ DZĪVNIEKIEM

 

Kompānijai ir svarīgi, ka visi AVON produkti ir droši lietošanai un tiek ražoti, izmantojot dabai draudzīgas metodes. AVON ievēro šīs prasības visā pasaulē.

1
989. gada 2. jūnijā AVON paziņoja par pilnīgu atteikšanos no produktu testēšanas uz dzīvniekiem gan AVON laboratorijās, gan citās laboratorijās. AVON bija pirmā lielā kosmētikas kompānija, kas pārtrauca testēšanu uz dzīvniekiem. AVON nepārbauda nevienu no saviem produktiem vai to sastāvdaļām uz dzīvniekiem un uzrauga, lai sadarbības partneri, no kuriem tiek pirktas izejvielas, arī neizmantotu šādu produktu pārbaudes metodi.
AVON produktu testēšanai izmanto in vitro (testēšana mēģenēs) metodi vai klīnisko pētījumu (ar brīvprātīgajiem cilvēkiem) datus vai jau eksistējošus testēšanas datus.
 
AVON ir viena no pirmajām kompānijām, kas astoņdesmitajos gados sāka meklēt alternatīvus testēšanas veidus. Kompānijas sasniegumi šajā jomā tika atzīti Pasaules Kongresā 1993. gadā. Turklāt šajā gadā AVON saņēma arī Džona Hopkinsa universitātes Alternatīvo metožu centra atzinības balvu. AVON turpina strādāt šai virzienā, lai atrastu aizvien jaunus un labākus testēšanas veidus. Kompānija atbalsta alternatīvo testēšanas metožu zinātnisko pētniecību ar vairāku dažādu fondu un universitāšu palīdzību.