|     |  


ATBILDĪBA PAR APKĀRTĒJO VIDI

 


AVON ir uzņēmums, kas saņem starptautiskas balvas par vides aizsardzības standartu ievērošanu, izmantojot efektīvu dabas resursu lietošanas, atkritumu samazināšanas otrreizējai izmantošanai un pārstrādei praksi.

atbildīgās kompānijas bieži vien tiek vērtētas ne tikai pēc to centieniem izpildīt noteiktās prasības, bet vēl vairāk-pēc to apņēmības pārsniegt standartos noteikto līmeni. Mūsu apņēmība atspoguļojas apkārtējās vides aizsardzības programmās, kur mēs ne tikai izpildām noteiktās prasības, bet arī uzrādām augstāku iesaistīšanos vides aizsardzības pasākumos visās valstīs un reģionos, kuros strādā un dzīvo AVON Darbinieki, Konsultanti un Klienti.
AVON rūpnīcās, kas atrodas visā pasaulē, katru gadu tiek izmantoti vairāk kā 20 miljoni kilogramu pārstrādāta papīra un kartona, turklāt, veidojot biznesu tā, lai samazinot dažādus atkritumus, ūdens un enerģijas patēriņu, varētu samazinātu arī kompānijas izdevumus. Pēc papīra iepakojuma izmantošanas vairākiem produktiem izbeigšanas, mēs katru gadu ietaupām 3,5 miljonus kilogramu papīra. Mūsu nelokāmā saistība, uzlabot vides kvalitāti, ir viens no daudzajiem rādītājiem, kas veido AVON reputāciju visā pasaulē.