|     |  
Tовары благотворительности


CĪŅA PRET VARDARBĪBU ĢIMENĒ


Vardarbībai ģimenē – nē!
Vardarbība ģimenē ir fizisko, seksuālo, verbālo, emocionālo un ekonomisko aizskārumu cikls, kas atkārtojas arvien biežāk un kas tiek izmantots pret sievieti no partnera (vīra, drauga) puses ar mērķi iegūt pār viņu kontroli un varu.

Pasaulē visvairāk sieviešu vardarbību piedzīvo tieši no sava partnera. Pasaules Veselības organizācijas (PVO) dati liecina, ka 70% no pasaulē noslepkavotajām sievietēm ir nogalinājuši viņu vīri vai partneri. Eiropas Padomes statistika rāda, ka no partnera vardarbības cietusi katra 4. sieviete, bet katru gadu no vardarbības savā ģimenē cieš 6 – 10% pasaules sieviešu.
Latvijā nav pieejama statistika par lielo vardarbības apmēru pret sievietēm un tās ietekmi uz sieviešu fizisko un garīgo veselību. Resursu centrā sievietēm „Marta” strauji aug vardarbībā cietušo sieviešu pieprasījums pēc palīdzības.

Vardarbība pret sievieti ir uz dzimumu balstītas vardarbības rīcība, kā rezultātā rodas vai var rasties fizisks, seksuāls vai garīgs kaitējums vai ciešanas sievietei, ieskaitot draudus, piespiedu darbības vai patvaļīgu brīvības atņemšanu, neatkarīgi, vai tā notiek sabiedriskās vai privātās dzīves ietvaros.

Lielākajā daļā sabiedrības aizvien valda mīti par vardarbību ģimenē, ka tas ir normāls ģimenes modelis, kad sieviete tiek pakļauta vardarbībai, ka sievietes pašas ir vainīgas, ka pret viņām tiek vērsta vardarbība, ka vardarbība ģimenē ir varmākas un upura privātās dzīves problēma un sabiedrībai tajā nav jāiesaistās. Diemžēl minētie stereotipi un neizpratne par vardarbību ģimenē pret sievieti ir novērojama arī daudzu valsts institūciju darbinieku vidū.

AVON Skaistuma centros visā Latvijā ir pieejami „Marta” izdotie bukleti „ Ja tu ciet no partnera vardarbības, tu esi spējīga to pārtraukt”.

Palīdzi arī Tu!