|     |  

PĒDĒJAIS ATJAUNINĀJUMS [2018.05.04]

SĪKDATŅU POLITIKA

PAZIŅOJUMS PAR KLIENTU PRIVĀTUMU


1. Kas ir atbildīgs par jūsu personisko informāciju

Šis paziņojums par privātumu attiecas uz Avon klientu personisko informāciju, ja jūsu personisko informāciju Avon nododat jūs vai jūsu Avon Pārdošanas Līderis. Uzrunas “Avon”, “mūs”, “mēs” vai “mūsu” šajā Paziņojumā par privātumu nozīmē SIA "Avon Cosmetics", Duntes 3, Rīga, LV-1013, Kad jūsu personiskā informācija tiek nodota Avon, mēs varam kļūt par jūsu personiskās informācijas pārzini. Jūsu Avon Pārdošanas Līderis ir jūsu personiskās informācijas pārzinis.] Avon Pārdošanas Līderi ir neatkarīgas personas un tos nenodarbina Avon. Avon nav atbildīgs par personiskās informācijas izmantošanu no Pārdošanas Līdera puses. Tas nozīmē, ka Pārdošanas Līderis neatkarīgi no Avon uzņēmējdarbības aktivitātēm apstrādā jūsu personisko informāciju Pārdošanas Līdera izvēlētiem mērķiem un Pārdošanas Līdera izvēlētā veidā, tostarp Pārdošanas Līdera paša mārketinga mērķiem. Kopumā Avon neatkarīgie Pārdošanas Līderi izmantos jūsu personisko informāciju veidā, kas atbilst šim Paziņojumam par privātumu. Ja tie izmanto jūsu personisko informāciju citādi, to pienākums ir jums sniegt papildu informāciju par privātumu, lai nodrošinātu atbilstību savām juridiskajām saistībām, ko paredz normatīvais regulējums par datu aizsardzību.

2. Personiskā informācija par jums, kuru mēs iegūstam

Šajā Paziņojumā par privātumu termins “personiskā informācija” nozīmē informāciju, kas attiecas uz jums un ļauj mums identificēt jūs tiešā veidā vai kombinācijā ar citu informāciju, kas var būt mūsu rīcībā. Mēs iegūstam šo informāciju tieši no jums vai no Pārstāvjiem, kas var mums to sniegt. Mēs varam iegūt par jums šādu personisko informāciju:
• Jūsu vārdu un kontaktinformāciju (uzrunu, uzvārdu, vārdu, citu(s) vārdu(s), pasta adresi, e-pasta adresi, tālruņa numuru);
• Jūsu dzimšanas datumu;
• Informāciju par jūsu pirkumiem Avon, kā arī informāciju par jūsu preferencēm attiecībā uz konkrētiem produktu veidiem;
• Maksājumu kartes informāciju;
• Informāciju, ko mums sniedzat (piemēram, jūsu e-pasti, vēstules, zvani vai publikācijas un ziņojumi sociālajos masu informācijas līdzekļos);
• Informāciju par to, kā jūs lietojat mūsu tīmekļa vietni vai mobilo lietotni;
• Informāciju par to, kā jūs lietojat mūsu tīmekļa vietni, izmantojot sīkdatnes vai līdzīgus identifikatorus.
Sīkdatnes ir nelielas informācijas daļas, ko jūsu datora cietajā dzinī saglabā jūsu pārlūks. Tās ļauj jums pārlūkot mūsu tīmekļa vietni un ļauj mums nodrošināt funkcijas, piemēram, saglabāt jūsu pieteikšanos mūsu tīmekļa vietnē. Papildu informāciju par sīkdatņu lietošanu un to dzēšanu lasiet mūsu Sīkdatņu politikā.

3. Tiesiskais pamats personiskās informācijas apstrādei

Jūsu personiskā informācija tiks apstrādāta, pamatojoties uz:
• Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas (a) punktu (jūsu piekrišana);
• Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas (b) punktu (līguma izpildei);
• Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas (c) punktu (juridisku pienākumu izpildei);
• Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas (f) punktu (mūsu leģitīmās intereses);
• Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma 9.panta pirmo, otro daļu.
Mūsu leģitīmās intereses ir izklāstītas nākamajā punktā.

4. Kā un kāpēc mēs izmantojam jūsu personisko informāciju, kuru iegūstam

Mēs izmantojam jūsu personisko informāciju šādiem mērķiem:
• Lai informētu jūs par mūsu produktiem un piedāvājumiem, kas jums varētu patikt
Ja esat parakstījušies uz mūsu Avon biļetenu vai iepriekš veikuši pirkumus, mēs, iespējams, sūtīsim jums e-pasta ziņojumus par mūsu produktiem un piedāvājumiem. Mēs varam izmantot mūsu rīcībā esošo informāciju par jums (tostarp jūsu pirkumu vēsturi), lai izveidotu jūsu preferenču profilu un sūtītu jums informāciju par jūs interesējošiem produktiem un piedāvājumiem. Turklāt jūs varat aplūkot tīmekļa vietnē arī reklāmu, kas saistīta ar Avon produktiem, pamatojoties uz mūsu rīcībā esošo informāciju par jums. Mēs to darām, lai nodrošinātu mūsu uzņēmējdarbības intereses mūsu produkcijas efektīvam mārketingam. Ja nevēlaties saņemt mūsu mārketinga paziņojumus (piem., e-pastus), lūdzu, sazinieties ar mums. Ja jūs sazināties ar Avon, veicot publikācijas vai sūtot ziņojumus sociālajos masu informācijas līdzekļos, mēs varam izmantot personisko informāciju, kas iekļauta sociālo masu informācijas līdzekļu publikācijās.• Lai uzlabotu mūsu sniegtos pakalpojumus, pildītu mūsu administratīvos mērķus un aizsargātu mūsu uzņēmējdarbības intereses
Uzņēmējdarbības mērķi, kuriem mēs izmantosim jūsu personisko informāciju, iekļauj uzskaiti, rēķinu sagatavošanu, drošību un juridiskos mērķus, statistisko un mārketinga analīzi, sistēmu testēšanu, apkopi un attīstīšanu. Tas iekļauj jūsu personiskās informācijas lietošanu, lai nodrošinātu mūsu juridiskās saistības, piemēram, mūsu pienākumu vest reģistru nodokļu un revīzijas mērķiem. Ja mums nav konkrētu juridisku saistību, kas jāpilda, mēs šo personisko informāciju apstrādājam, lai ievērotu savas likumiskās intereses attiecībā uz mūsu uzņēmējdarbības vadību, reģistru precīzu uzturēšanu un aktualizēšanu.
Ja jūs iebilstat pret savas personiskās informācijas izmantošanu minētajiem mērķiem, lūdzu, sazinieties ar mums.
Lai gan jūsu lēmums sniegt savu personisko informāciju Avon ir brīvprātīgs, ja jūs nesniedzat konkrētu informāciju, Avon var nespēt īstenot kādus no šajā Paziņojumā par privātumu minētajiem mērķiem. Piemēram, mēs nevaram nosūtīt jums produktus, nezinot jūsu pasta adresi.
Attiecībā uz personas datiem, kas tiek apstrādāti uz jūsu piekrišanas pamata, jūs varat jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, neietekmējot apstrādes likumīgumu, kas veikta, pamatojoties uz piekrišanu, ko sniedzāt pirms atsaukšanas.

5. Kā mēs varam dalīties ar iegūtajiem datiem un nodot tos

Mēs varam dalīties ar jūsu personisko informāciju ar:
• Avon Pārdošanas Līderiem un Avon Zonu vadītājiem;
• citiem Avon grupas uzņēmumiem (šo uzņēmumu sarakstu skatiet vietnē http://www.avoncompany.com/world/index.html );• piegādātājiem, kuri sniedz mums pakalpojumus, lai palīdzētu mums īstenot mūsu uzņēmējdarbību un uzlabot mūsu
pakalpojumus, kā arī mūsu klientu pieredzi; un
• valsts institūcijām.
Šāda dalīšanās ar informāciju tiek īstenota minēto mērķu sasniegšanai vai, lai pildītu specifiskas juridiskas saistības, kas uz mums attiecas.
Avon izmanto atbilstošus aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu personisko informāciju, kas tiek nodota uz valstīm, kas nav Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstis un attiecībā uz kurām Eiropas Komisija nav pieņēmusi adekvātuma lēmumus, un kur tiek nodrošināts personiskās informācijas aizsardzības zemāks līmenis. Mūsu e-pastu sistēmas nodrošinātājam un IT atbalsta un IT sistēmas apkopes nodrošinātājiem tiek piemēroti Eiropas Komisijas apstiprinātie standarta līguma noteikumi. Sazinieties ar mums, izmantojot tālāk sniegto informāciju, lai aplūkotu attiecīgo aizsardzības pasākumu kopiju.

6. Cik ilgi mēs uzglabājam jūsu personisko informāciju

Pasūtījuma apstrādes informāciju Avon saglabā 10 gadus vai līdz nodokļu audita slēgšanai, atkarībā, kurš no šiem termiņiem iestājas vēlāk. Avon ir tiesīgs izmantot jūsu personisko informāciju, kamēr esat aktīvs Avon klients. Lemjot, cik ilgi uzglabāt personisko informāciju, pēc tam, kad pārstājat būt aktīvs Avon klients, mēs ņemam vērā mūsu esošās saistības (piemēram, uzglabāt informāciju uzskaites mērķiem) vai termiņu jebkuru juridisku prasību iesniegšanai vai aizstāvēšanai. Ja jūs interesē precīzāki termiņi, lūdzu, sazinieties ar mums. Mēs pārstāsim apstrādāt jūsu datus tiešā mārketinga mērķiem, tostarp profilēšanas aktivitātēm, ja jūs iebildīsiet pret šādu savu datu apstrādi vai ja atsauksiet savu piekrišanu tos apstrādāt gadījumos, ja iepriekš ir saņemta jūsu piekrišana.

7. Jūsu tiesības

Jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi savai personiskajai informācijai, kas ir mūsu rīcībā, kā arī labot savu mūsu rīcībā esošo neprecīzo personisko informāciju. Turklāt jums ir tiesības ierobežot savas personiskās informācijas apstrādi, iebilst pret tās apstrādi, pārnest jūsu personisko informāciju citam pārzinim vai dzēst jūsu personisko informāciju. Ja jums rodas problēmas vai sūdzības attiecībā uz to, kā mēs rīkojamies ar jūsu personisko informāciju, lūdzu, sazinieties ar mums. Jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības uzraudzības iestādei.

8. Kā ar mums sazināties

Ja jums ir kādi jautājumi, komentāri vai pieprasījumi attiecībā uz šo Paziņojumu par privātumu, lūdzu, sazinieties ar mūsu Datu aizsardzības speciālistu: klientu_serviss@avon.com vai Duntes 3, Rīga, LV-1013.

9. Izmaiņas šajā Paziņojumā par privātumu

Laiku pa laikam mēs varam veikt izmaiņas šajā Paziņojumā par privātumu. Šī Paziņojuma par privātumu jauno versiju mēs publicēsim mūsu tīmekļa vietnē.


PAZIŅOJUMS PAR PRIVĀTUMU KONSULTANTIEM, PĀRDOSANAS LIDERIEM UN ZONU VADĪTĀJIEM


1. Kas ir atbildīgs par jūsu personisko informāciju

Šis Paziņojums par privātumu attiecas uz Avon Konsultantu, Pārdošanas Līderu un Zonu vadītāju personisko informāciju. Uzrunas “Avon”, “mūs”, “mēs” vai “mūsu” šajā Paziņojumā par privātumu nozīmē SIA "Avon Cosmetics", Duntes 3, Rīga, LV-1013], kas ir jūsu personiskās informācijas pārzinis. Tas nozīmē, ka Avon noteikts jūsu personiskās informācijas apstrādāšanas mērķus un veidus.
Atkarībā no jūsu lomas, jūsu personisko informāciju var apstrādāt arī Pārdošanas Līderi un Zonu vadītāji kā jūsu personiskās informācijas neatkarīgi pārziņi. Tas nozīmē, ka Pārdošanas Līderis un Zonas vadītājs neatkarīgi no Avon uzņēmējdarbības aktivitātēm apstrādā jūsu personisko informāciju viņa izvēlētiem mērķiem un viņa izvēlētā veidā. Piemēram, Pārdošanas Līderi un Zonu vadītāji var apstrādāt jūsu personisko informāciju, lai iespējotu jūsu Avon biznesa atbalstīšanu. Kopumā Pārdošanas Līderi un Zonu vadītāji izmantos jūsu personisko informāciju veidā, kas atbilst šim Paziņojumam par privātumu. Ja tie jūsu personisko informāciju izmanto citādi, to pienākums ir jums sniegt papildu informāciju par privātumu, lai nodrošinātu atbilstību savām juridiskajām saistībām, ko paredz normatīvais regulējums par datu aizsardzību.

2. Personiskā informācija par jums, kuru mēs iegūstam

Šajā Paziņojumā par privātumu termins “personiskā informācija” nozīmē informāciju, kas attiecas uz jums un ļauj mums identificēt jūs tiešā veidā vai kombinācijā ar citu informāciju, kas var būt mūsu rīcībā. Mēs iegūstam šo informāciju tieši no jums vai no Pārdošanas Līderiem vai Zonu vadītājiem, kas var mums to sniegt. Mēs varam iegūt par jums šādu personisko informāciju:
• Jūsu vārdu un kontaktinformāciju (uzrunu, uzvārdu, vārdu, citu(s) vārdu(s), pasta adresi, alternatīvu piegādes adresi, e-pasta adresi, tālruņa numurus);
• Jūsu dzimšanas datumu;
• Jūsu personas kodu;
• Jūsu bankas rekvizītus;
• Informāciju par jūsu pirkumiem Avon, komisijas un atlaižu reģistriem un jūsu atskaišu līnijas informācija, kā arī informācija par jūsu preferencēm attiecībā uz atsevišķiem produktu veidiem;
• Informāciju, ko mums sniedzat (piemēram, jūsu e-pasti, vēstules, zvani vai publikācijas un ziņojumi sociālajos masu informācijas līdzekļos. Tas var iekļaut saziņu ar citiem Avon neatkarīgajiem tirdzniecības pārstāvjiem, piemēram, Pārdošanas Līderiem un Zonu vadītājiem);
• Informāciju par to, kā jūs lietojat mūsu tīmekļa vietni vai mobilo lietotni. Mēs savā tīmekļa vietnē un mobilajā lietotnē izmantojam sīkdatnes un līdzīgas tehnoloģijas (piemēram, Flash LSO un pikseļu tagus). Sīkdatnes ir nelielas informācijas daļas, ko jūsu datora cietajā dzinī saglabā jūsu pārlūks. Tās ļauj jums pārlūkot mūsu tīmekļa vietni un ļauj mums nodrošināt funkcijas, piemēram, saglabāt jūsu pieteikšanos mūsu tīmekļa vietnē. Papildu informāciju par sīkdatņu lietošanu un to dzēšanu lasiet mūsu Sīkdatņu politikā.
• Identitātes pārbaudi un kredītu pārbaudes (izmantojot Kredītu references aģentūru).

3. Tiesiskais pamats personiskās informācijas apstrādei

Jūsu personiskā informācija tiks apstrādāta, pamatojoties uz:
• Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas (a) punktu (jūsu piekrišana);
• Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas (b) punktu (līguma izpildei);
• Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas (c) punktu (juridisku pienākumu izpildei);
• Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas (f) punktu (mūsu leģitīmās intereses);
• Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma 9.panta pirmo, otro daļu.
Mūsu leģitīmās intereses ir izklāstītas nākamajā punktā.

4. Kā un kāpēc mēs izmantojam jūsu personisko informāciju, kuru iegūstam

Attiecībā uz Konsultantiem, Pārdošanas Līderiem un Zonu vadītājiem, mēs izmantojam jūsu personisko informāciju šādiem mērķiem:• Lai izpildītu jūsu pasūtījumus, norādiet attiecīgās komisijas maksas, atlaides un atvieglojumus un pārvaldiet savu Konsultanta kontu1
Ja jūs veicat pasūtījumu, mēs izmantojam jūsu personisko informāciju, lai izpildītu šo pasūtījumu un nodrošinātu attiecīgo komisijas maksu, atlaides un atvieglojumus. Tas tiek darīts, lai pildītu mūsu līgumsaistības pret jums. Turklāt mēs varam izmantot jūsu informāciju, lai veiktu identitātes pārbaudes pirms kredīta izsniegšanas mūsu produktu iegādei un kredītspējas pārbaudei, lai celtu pretenzijas vai aizsargātu pret jebkurām juridiskām prasībām, nodrošinot mūsu biznesa intereses, lai mēs varētu atbilstoši izmantot savas likumiskās tiesības. Lai veiktu šīs pārbaudes, mēs piesaistām trešās personas: Intrum. Ja mēs veicam kredītspējas pārbaudi, lai lemtu, vai piešķirt kredītu, vienmēr tiks piesaistīta kāda persona. Papildu informāciju par to, kā sabiedrības, kuras veic šīs kredītspējas pārbaudes mūsu vārdā, izmanto jūsu personisko informāciju, ir atrodama šeit: www.lindorff.lv.
• Lai sazinātos un pārvaldītu mūsu savstarpējās attiecības
Administratīvu vai darbības iemeslu dēļ, piemēram, lai nosūtītu jums pasūtījuma vai maksājuma apstiprinājumu, mēs varam sazināties ar jums pa e-pastu, sūtot SMS vai pa tālruni. Mēs to darām, lai nodrošinātu savas likumiskās intereses attiecībā uz atbilstošas informācijas nodošanu jums un jūsu pasūtījumu aktualizēšanu.
• Lai personalizētu un uzlabotu jūsu kā Konsultanta pieredzi
Mēs varam izmantot jūsu personisko informāciju, lai pielāgotu mūsu pakalpojumus jūsu vajadzībām un preferencēm, kā arī, lai nodrošinātu jums personalizētu Konsultanta pieredzi. Piemēram, jūs varat sniegt mums konkrētus piegādes norādījumus par to, kur atstāt jūsu pasūtījumu.
Turklāt mēs varam iegūt informāciju par to, kā izmantot mūsu tīmekļa vietni. Mēs to darām, lai nodrošinātu savas biznesa intereses, rādot jums produktus, kas jums būs visnoderīgākie, un visefektīvākajā veidā atbildot uz jūsu jautājumiem.
• Lai informētu jūs par mūsu produktiem un piedāvājumiem, kas jums varētu patikt
Lai palīdzētu jums pārdot Avon produktus jūsu klientiem, mēs varam sazināties ar jums par mūsu produktiem un piedāvājumiem pa e-pastu, sūtot SMS vai pa tālruni. Mēs varam izmantot mūsu rīcībā esošo informāciju par jums (tostarp jūsu pirkumu vēsturi), lai izveidotu jūsu preferenču profilu un sūtītu jums informāciju par jūs interesējošiem produktiem un piedāvājumiem, nodrošinot savas uzņēmējdarbības efektīvu vadīšanu. Ja nevēlaties saņemt mūsu mārketinga paziņojumus, lūdzu, sazinieties ar mums vai izmantojiet saites «atteikties no pierakstīšanās» mūsu mārketinga e-pastos.
• Lai uzlabotu mūsu sniegtos pakalpojumus, pildītu mūsu administratīvos mērķus un aizsargātu mūsu uzņēmējdarbības intereses
Uzņēmējdarbības mērķi, kuriem mēs izmantosim jūsu personisko informāciju, iekļauj uzskaiti, rēķinu sagatavošanu, auditu, ID verifikāciju, krāpniecības novēršanu, drošību un juridiskos mērķus, statistisko un mārketinga analīzi, sistēmu testēšanu, apkopi un attīstīšanu. Tas iekļauj jūsu personiskās informācijas izmantošanu, lai nodrošinātu mūsu juridiskās saistības, piemēram, mūsu pienākumu uzturēt nodokļu reģistru. Ja mums nav konkrētu juridisku saistību, kas jāpilda, mēs šo personisko informāciju apstrādājam, lai ievērotu savas likumiskās intereses attiecībā uz mūsu uzņēmējdarbības vadību, reģistru precīzu uzturēšanu un aktualizēšanu.
Ja jūs esat Pārdošanas Līderis vai Zonas vadītājs, papildus minētajiem mērķiem, Avon jūsu personisko informāciju var izmantot, lai atbalstītu citu Pārdošanas Līderu un Zonu vadītāju uzņēmējdarbību, jo īpaši, ziņojot par pārdošanas snieguma datiem.
Ja jūs iebilstat pret savas personiskās informācijas izmantošanu minētajiem mērķiem, lūdzu, sazinieties ar mums. Lai gan jūsu lēmums sniegt savu personisko informāciju Avon ir brīvprātīgs, ja jūs nesniedzat konkrētu informāciju, Avon var nespēt īstenot kādus no šajā Paziņojumā par privātumu minētajiem mērķiem. Piemēram, pirms produktu nosūtīšanas mums jāzina jūsu vārds un pasta adrese, kā arī mums jāzina jūsu maksājuma informācija, lai mēs varam saņemt no jums maksājumus, kad iegādājaties kādus produktus.
Attiecībā uz personas datiem, kas tiek apstrādāti uz jūsu piekrišanas pamata, jūs varat jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, neietekmējot apstrādes likumīgumu, kas veikta, pamatojoties uz piekrišanu, ko sniedzāt pirms atsaukšanas.

5. Kā mēs varam dalīties ar iegūtajiem datiem un nodot tos

Mēs varam dalīties ar jūsu personisko informāciju ar:
• Avon Pārdošanas Līderiem un Zonu vadītājiem;
• citiem Avon grupas uzņēmumiem (šo uzņēmumu sarakstu skatiet vietnē http://www.avoncompany.com/world/index.html );
• piegādātājiem, kuri sniedz mums pakalpojumus, lai palīdzētu mums veikt savu uzņēmējdarbību un uzlabotu mūsu pakalpojumus, kā arī jūsu kā neatkarīgā pārdošanas pārstāvja pieredzi (piemēram, kredītu references aģentūrām, kas mūsu vārdā veic kredītspējas pārbaudes un identitātes pārbaudes); un
• valsts institūcijām.
Šāda dalīšanās ar informāciju tiek īstenota minēto mērķu sasniegšanai vai, lai pildītu specifiskas juridiskas saistības, kas attiecas uz mums.
Avon izmanto atbilstošus aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu personisko informāciju, kas tiek nodota uz valstīm, kas nav Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstis un attiecībā uz kurām Eiropas Komisija nav pieņēmusi adekvātuma lēmumus, un kur tiek nodrošināts personiskās informācijas aizsardzības zemāks līmenis. Mūsu e-pastu sistēmas nodrošinātājam un IT atbalsta un IT sistēmas apkopes nodrošinātājiem tiek piemēroti Eiropas Komisijas apstiprinātie standarta līguma noteikumi.
Ja vēlaties savienoties ar trešo personu, izmantojot mūsu tīmekļa vietni, šī trešā persona var iegūt informāciju par to, kā jūs lietojat mūsu tīmekļa vietni. Līdzīgi, ja vēlaties iesaistīties Avon saturā sociālajos informācijas līdzekļos, trešās personas var iegūt informāciju. Informāciju, ko iegūst trešo personu sociālo informācijas līdzekļu nodrošinātāji, regulē šo trešo personu privātuma politika. Ja Avon pārvirza jūs uz trešās personas tīmekļa vietni, Avon neuzņemas atbildību par jūsu personiskās informācijas apstrādi, ko īsteno trešā persona.

6. Cik ilgi mēs uzglabājam jūsu personisko informāciju

Avon izmantos un uzglabās jūsu personisko informāciju tik ilgi, kamēr būsiet Avon sabiedrotais, kā arī pēc tam, lai pildītu mūsu esošās saistības (piemēram, uzglabāt informāciju uzskaites mērķiem), vai laika periodā, kas nepieciešams jebkuru juridisku prasību iesniegšanai vai aizstāvēšanai. Ja jūs interesē precīzāki termiņi, lūdzu, sazinieties ar mums. Mēs pārstāsim apstrādāt jūsu datus tiešā mārketinga mērķiem, tostarp profilēšanas aktivitātēm, ja jūs iebildīsiet pret šādu savu datu apstrādi vai ja atsauksiet savu piekrišanu tos apstrādāt gadījumos, ja iepriekš ir saņemta jūsu piekrišana.

7. Jūsu pienākumi

• Lai nodrošinātu jūsu personiskās informācijas aktualizēšanu, lūdzu, nekavējoties mūs informējiet par jebkurām izmaiņām savā personiskajā informācijā.
• Jūs kā neatkarīgs Pārdošanas Līderis esat juridiski atbildīgs par personisko informāciju, kas pieder klientiem, Konsultantiem, Pārdošanas Līderiem, Zonu vadītājiem un jebkurām citām personām un kas ir jūsu rīcībā jūsu uzņēmējdarbības procesa ietvaros. Jūs apņematies ievērot visus piemērojamos datu aizsardzības normatīvos aktus attiecībā uz personisko informāciju, ko esat ieguvuši, saņēmuši, apstrādājuši un uzglabājuši. Jūs neizmantosiet jebkuru personisko informāciju jebkādiem mērķiem, kas neatbilst šim Paziņojumam par privātumu.

8. Jūsu tiesības

Jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi savai personiskajai informācijai, kas ir mūsu rīcībā, kā arī labot savu mūsu rīcībā esošo neprecīzo personisko informāciju. Turklāt jums ir tiesības ierobežot savas personiskās informācijas apstrādi, iebilst pret tās apstrādi, pārnest jūsu personisko informāciju citam pārzinim vai dzēst jūsu personisko informāciju.
Ja jums rodas problēmas vai sūdzības attiecībā uz to, kā mēs rīkojamies ar jūsu personisko informāciju, lūdzu, sazinieties ar mums. Jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības uzraudzības iestādei.

9. Kā ar mums sazināties

Ja jums ir kādi jautājumi, komentāri vai pieprasījumi attiecībā uz šo Paziņojumu par privātumu, lūdzu, sazinieties ar mūsu Datu aizsardzības speciālistu: : klientu_serviss@avon.com vai Duntes 3, Rīga, LV-1013.

10. Izmaiņas šajā Paziņojumā par privātumu

Laiku pa laikam mēs varam veikt izmaiņas šajā Paziņojumā par privātumu. Šī Paziņojuma par privātumu jauno versiju mēs publicēsim mūsu tīmekļa vietnē.