|     |  


AVON VĒRTĪBAS UN PRINCIPI


„Ja mēs apstājamies un paveramies pagātnē un tad nākotnē, varam redzēt, ka iespējas ir augušas arvien lielākas un lielākas ar katru dienu; mēs esam tikai sākuši sasniegt pareizus rezultātus, pamatojoties uz to, kas mums jau ir bijis.”   
Deivids Makkonels, 1903

AVON piecas vērtības un mūsu principi, kā teicis kompānijas Dibinātājs Deivids Makkonels, ir kalpojuši kā AVON lepnās pagātnes saglabāšanās avots, un tie paliek mūsu sirdīs kā atgādinājums tam, kas mēs esam.


AVON VĒRTĪBAS


Uzticība

Mēs vēlamies dzīvot un strādāt vidē, kas ir atvērta komunikācijai – kur cilvēki nebaidās uzņemties risku, izteikt savas domas un teikt to, ko patiesībā domā. Ja Jūs uzticat cilvēkiem veikt pareizus uzdevumus – un viņi izprot pamatojošus iemeslus un filozofiju – viņi Jums neliks vilties.


Cieņa

Palīdz mums novērtēt atšķirības, novērtēt katra cilvēka unikālās īpašības. Ar cieņu mēs palīdzam izpausties katra cilvēka īstajam potenciālam.


Pārliecība

Ir stūrakmens Darbinieku stimulam uzņemties atbildību un veikt darbu pēc iespējas kvalitatīvāk. Ja Jūs ticat kādam un to darāt viņam zināmu, tad šī persona būs spējīga pārvietot kalnus, lai pierādītu, ka Jums ir taisnība.


Pazemība

Tas vienkārši nozīmē, ka ne vienmēr Jums ir taisnība – Jūs nezināt visas atbildes. Jūs esat tāds pats cilvēks kā citi, kas strādā kopā ar Jums, un Jums nav jābaidās lūgt pēc palīdzības.


Godaprāts

Jābūt katra AVON Darbinieka raksturīgākai iezīmei. Nosakot un vērojot augstākos ētikas standartus un pareizi veicot uzdevumus, mēs rūpējamies ne tikai par saviem Konsultantiem un Klientiem visās pasaules malās, bet arī par sevi un saviem kolēģiem.


PRINCIPI, KAS VADA AVON


Sniegt

Cilvēkiem iespēju nopelnīt un sniegt viņiem labklājību un laimi.


Apkalpot

Ģimenes, piedāvājot augstas kvalitātes produktus.


Nodrošināt

Klientiem izcili izpalīdzīgu un laipnu servisu.


Izteikt

Atzinību Darbiniekiem un Konsultantiem, kuru darba ieguldījums ir nozīmīgs AVON.


Dalīties

Ar saviem panākumiem un izaugsmi.


Pilnībā

Sasniegt katras valsts pilsoņu pienākumu, veicinot sabiedrības labklājību un rūpējoties par apkārtējo vidi.


Saglabāt

Un lolot AVON draudzīgo garu.